•• HoogWaardigE en functionele producten voor buiteninrichting en afvalinzameling. ••

contact

Duurzaamheid

HWE City & Park BV streeft er naar voorop te lopen door constant bewuste keuzes te maken waar het gaat om duurzaamheid. Materialen, productie, bewerking en behandeling zijn allemaal onderwerpen die hier een rol in spelen. HWE City & Park BV onderstreept deze belangen en zet zich in voor een duurzamere openbare ruimte.

Voor HWE City & Park BV betekent dat:

  • Producten die bijdragen aan een beter milieu het hondentoilet
  • Toepassen van pure materialen en restmateriaal van een grondstof dat als basis voor het product dient.
  • Nabehandeling, indien technisch mogelijk, met milieu verantwoorde producten.
  • Geen beperking tot het terugbrengen van een product in het recycle proces.
  • Gebruik maken van natuurlijke elementen (bijv. boomstammen) voor de inrichting van de buitenruimte.
  • Toepassen van materialen en halffabricaten voorzien van milieukeurmerken.
  • Samenwerking met duurzaam ondernemende producenten en toeleveranciers.

Hiermee proberen we zo goed mogelijk invulling te geven aan de ‘Criteria voor duurzaam inkopen van Straatmeubilair’ zoals opgesteld door Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Neem contact met ons op