Duurzaamheid

HWE City & Park BV streeft er naar voorop te lopen door constant bewuste keuzes te maken waar het gaat om duurzaamheid. Materialen, productie, bewerking en behandeling zijn allemaal onderwerpen die hier een rol in spelen. HWE City & Park BV onderstreept deze belangen en zet zich in voor een duurzamere openbare ruimte.

Voor HWE City & Park BV betekent dat:

Hiermee proberen we zo goed mogelijk invulling te geven aan de ‘Criteria voor duurzaam inkopen van Straatmeubilair’ zoals opgesteld door Ministerie van Infrastructuur en Milieu.